lunes, 27 de junio de 2011

BENVIDO


O Instituto Teolóxico Lucense (ITL), centro afiliado á Facultade de Teoloxía da Universidade Pontifica de Salamanca, é o complexo académico diocesano destinado á formación e ás ensinazas de Teoloxía con rango universitario e coa facultade de conceder ós alumnos que superen un exame final ante un tribunal mixto de dous profesores do centro e un da Facultade de Teoloxía de Salamanca, o grao de Bachiller en Teoloxía, convalidable civilmente por Licenciado en Estudios Eclesiásticos. 


Os seus destinatarios son principalmente os seminaristas, pois aquí impártense os Estudos Eclesiásticos de Filosofía e Teoloxía que necesarios para os futuros presbíteros da diocese. Os Estudos, sen embargo, está abertos tamén ós seglares que desexen unha formación teolóxica especializada, tanto en modalidade de matrícula oficial como oínte.